Tvoříme retail marketing
nové generace

Efektivnější reklama na e-shopech, kde díky naší unikátní platformě zvýšíte výkon pro sebe i své partnery.

CRUXO je díky spojení know-how, využití dat a technologií spolehlivým akcelerátorem růstu vašeho byznysu. Naše řešení zefektivňuje odbavování reklamy v oblasti vendor marketingu tak, aby lépe fungovala pro retailery, vendory i spotřebitele.

Retail marketing s přesahem

Personalizované reklama založená na datové analytice  je budoucnost vendor marketingu. Díky ní se zvyšuje ziskovost pro retailery i vendory a zároveň zlepšuje zákaznickou zkušenost. 

Prostředí, které známe

Propojujeme mnohaleté zkušenosti tradičního retailu, e-commerce, reklamních technologií a datové analytiky. A všechny tyto oblasti propojujeme v jednom celku.

Pokročilá technologie

Naše technologie umožňuje spravovat reklamu efektivněji – nejen ve smyslu nižších nákladů na správu, ale také s vyšší účinností z pohledu prodejů.

Kvalitní služby pro obě strany

Ať už jste retailer, nebo dodavatel, nabízíme vám podporu a konzultace, díky nimž dokážete využít technologie, vytěžit data a inovovat reklamu, abyste zvýšili prodeje i zisk.

CRUXO benefity 

Platforma, která dokáže maximalizovat výnosy z reklamy i prodejů a to vše díky své jednoduchosti, práci s daty a nové technologii. V CRUXO si jako retailer i jako vendor zjednodušíte cestu v oblasti vendor marketingu. Pomůžeme vám nejen zlepšit práci s reklamou, kterou používáte, ale i s novými formáty. A to vše v prostředí platformy, která je jednoduchá na správu i orientaci.

Monetizace

Správné cílení reklamy na uživatele vede ke zvýšení jeho zájmu o produkt a zvyšuje konverze. Roste tak ochota dodavatelů investovat do reklamního prostoru právě vašeho e-shopu.

Monetizace
 • Nastavujeme pokročilý yield management.
 • Zvyšujeme ROI za použití účinných reklamních formátů.
 • Díky efektivnímu reklamnímu systému odbavujeme více dodavatelů.

Technologie

Naše platforma umí management reklamy retailerů zjednodušit. Naše řešení je efektivní a uživatelsky velmi přívětivé. Mantinely si nastavíte Vy sami, ale již na funkčním řešení.

Technologie
 • Poskytujeme přehlednou a samoobslužnou retail media platformu.
 • Umožňujeme personalizované cílení.
 • Využíváme reporting v reálném čase.

Automatizace procesů

Šetříme vaše peníze skrze čas. Náš produkt je natolik rychlý a efektivní, že management kampaní se stává jednoduchou aktivitou s nízkou časovou dotací.

Automatizace procesů
 • Usnadňujeme interní procesy.
 • Snižujeme náklady a čas spojený s administrativou a reportingem.
 • Přinášíme Vám výhodné příležitosti k nákupu reklamy.

Zákaznická zkušenost

Naše cílení reklamy zvyšuje zájem o produkty a zároveň zlepšuje zákaznickou zkušenost. Oboje má přímý vliv na konverze kampaní a tedy i na obrat a jeho růst.

Zákaznická zkušenost
 • Zatraktivňujeme marketingový obsah na e-shopu.
 • Zlepšujeme uživatelskou zkušenost díky personalizovanému sdělení.
 • Zvyšujeme celkovou hodnotu objednávky zákazníka.

Proč CRUXO?

Řešíme vaše potřeby. Cruxo není jen samotná, technologicky kvalitní platforma, ale i ekosystém služeb, založený na našich zkušenostech a know-how. Poskytujeme ucelené řešení tak, aby pro vás uživatelsky byl proces co nejpříjemnější. Pomůžeme vám s produktovým nastavením, cenotvorbou reklam, změnami procesů i optimalizací reklamního prostoru a kampaní.

Propozice pro

dodavatele

Zvýšit návratnost investic

Propozice pro

retailery

Zvýšit zisky z prodeje
Team Team

Za CRUXO stojí

Mnoho let se pohybujeme v prostředí e-commerce, marketingu a technologií. Víme, jak retail marketing zjednodušit a zefektivnit. Spojením našich zkušeností vzniklo Cruxo. Na základě potřeb skutečných lidí v retailu, které dobře známe.

Jan Galgonek

Spoluzakladtel, člen boardu

Matěj Novák

Spoluzakladatel, CTO

Michal Trunkát

Spoluzakladatel, CEO

Petr Pavlík

Spoluzakladatel, člen boardu